Sprawdź swoje zgłoszenie

Popraw poniższe błędy:

OK
0
0
0
0
Z loterii wyłączone są zakupy następujących produktów
a. napojów alkoholowych w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.); b. wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz produkty imitujące powyższe wyroby w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.); c. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 449 ze zm.); d. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt.
LOTERIA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
UL. INŻYNIERSKA 15 93-569 ŁÓDŹ Tel. (42) 636 90 97
Tel. (42) 636 90 93
www.smolar.pl biuro@smolar.pl